Soal Jawab Capal

Bahan yang digunakan
Apakah bahan yang digunakan ?
warna pilihan
Apakah warna pilihan untuk capal pvc kanak-kanak.